Persoonsgegevens.

CoolDog® jewellery houdt zich aan de wet Persoonsregistratie.
De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. CoolDog® jewellery respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Uw persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking gesteld worden aan derden - personen die niet gelieerd zijn aan CoolDog® jewellery. Op aanvraag via Email, of brief verstrekken wij alle gegevens die wij over U geregistreerd hebben. U kunt ons via E mail, of brief verzoeken hier in wijzigingen aan te brengen, of deze geheel te verwijderen. Indien U aan CoolDog® jewellery schriftelijk opgave doet van een adres, dan is CoolDog® jewellery gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij U aan CoolDog® jewellery schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan Uw bestellingen dienen te worden gezonden.